so-ho-khau

Thủ tướng ký quyết định bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư!

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký và ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP đồng ý bãi bỏ các thủ tục sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Việc quản lý cư dân giờ đây chỉ cần mã số định danh cá nhân.

Bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư

Chính phủ đã thông qua phương án đề xuất của Bộ Công an vè việc loại bỏ những giấy tờ rườm rà như sổ hộ khẩu, chứng minh thư và chỉ quản lý bằng mã số định danh.

so-ho-khau
so-ho-khau

Với nhóm đăng ký thường trú sẽ bỏ hình thức quản lý bằng sổ hộ khẩu mà thay bằng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư sẽ được cập nhật đầy đủ thông tin.

Tạm trú cũng không còn hình thức quản lý với sổ mà cập thông tin trên cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Các giấy tờ hộ khẩu, chứng minh quan hệ gia đình, giấy khai sinh cho trẻ em đăng ký thường trú cũng hoàn toàn bị bãi bỏ.

Đi kèm với hoạt động loại bỏ sổ họ khẩu đó là các thủ tục về cấp đổi sổ, tách sổ hay cấp sổ tạm trú, gia hạn tạm trú… cũng không còn tồn tại.

Đồng thời, việc Chính phủ đã thông qua và ra Nghị quyết nên các thủ tục đang thực hiện như cấp đổi mới chứng minh nhân dân (9 số) tại cơ quan công an cấp tỉnh, cấp huyện cũng hoàn toàn không còn hiệu lực.

Dùng mã số định danh cá nhân

Với việc bãi bỏ sổ hộ khẩu cũng chứng minh thư nhân dân, nhiều thủ tục đi kèm đã bớt đi phiền hà như các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, thủ tục đăng ký giấy tờ xe; đăng ký kinh doanh có điều kiện… cũng không còn yêu cầu người thực hiện phải xuất trình các giấy tờ thủ tục liên quan đến hộ khẩu hay chứng minh thư nhân dân.

Thậm chí, giờ đây, nhiều tờ khai lý lịch về cá nhân cũng không còn nhất thiết phải cung cấp các thông tin liên quan đến ngày, tháng, năm sinh hay giới tính hoặc nơi đăng ký thường trú…

Giờ đây, với mọi hoạt động, khi người dân thực hiện giao dịch sẽ thay thế bằng mã số định danh cá nhân.

Theo Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết mộ số điều cơ bản của Luật căn cước công dân, số định danh cá nhân sẽ là dãy số bao gồm 12 số tự nhiên, có cấu trúc theo công thức 6 số sẽ là mã của thế kỷ sinh; mã về giới tính; mã năm sinh của công dân; mã tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đó đăng ký khai sinh và 6 số tiếp theo là 6 số ngẫu nhiên.

Nghị quyết số 112/NQ-CP do Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày Thủ tướng lý ban hành 30-10-2017.

Về việc triển khai phương án của Nghị Quyết, Bộ công an được giao chịu trách nhiệm chủ trì, các bộ ngành liên quan sẽ có trách nhiệm sửa đổi cũng như bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ của công dân tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành hoặc trình lên cấp có thẩm quyền ban hành để phù hợp với thời điểm vận hành của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trả lời